مهارت

مهارت نوع ۱

HTML

90%

Css

90%

Javascript

80%

عکاسی

75%

مهارت نوع ۲

HTML

90%

Css

90%

Javascript

80%

Photography

75%

مهارت نوع ۳

HTML

90%

Css

90%

Javascript

80%

Photography

75%

مهارت نوع ۴

75
عکاسی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

90
طراحی گرافیکی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

80
توسعه وب

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است

86
شبکه اجتماعی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است