میزناهارخوری مدل ۰۶

محصولی زیبا که با ظرافت هرچه تمام تر و تماما از حنس چوب راش ساخته شده است.این میز قابلیت تبدیل شدن از شش نفره به ۱۰ نفره را دارد.انحنای بکار رفته در پشتی صندلی و میز،ظاهر محصول را تلطیف کرده و باعث افزایش رضایت مخاطبان از طراحی آن شده زیرا همانطور که میدانید استفاده از خطوط صاف با لبه های تیز میتواند نوعی احساس ترس و یا تردید را در مغز انسان به وجود آورد.

 

Thanks for watching!